HORAIRE DES MESSESWEB TVWEB RADIO
Messes Dominicales et Adoration
I. VICARIAT DE SAINT MICHEL
1. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
2. PAROISSE SAINT MICHEL
3. PAROISSE BUYENZI
4. PAROISSE KANYOSHA
5. PAROISSE KININDO
6. PAROISSE MUSAGA
7. PAROISSE NYAKABIGA
8. PAROISSE RUZIBA
9. PAROISSE MUTANGA SUD
II. VICARIAT DE GIHOSHA
1. PAROISSE GIHOSHA
2. PAROISSE BUTERERE
3. PAROISSE GATUMBA
4. PAROISSE KAMENGE
5. PAROISSE KINAMA
6. PAROISSE NGAGARA
AUMONERIES ET CHAPELLES
1. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
2. AUMONERIE DE LA POLICE
3. CENTRE JEUNES KAMENGE
4. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
4. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
III. VICARIAT DE BUHONGA
1. PARUWASE BUHONGA
2. PARUWASE JENDA
3. PARUWASE KARINZI
4. PARUWASE MAGARA
5. PARUWASE MATARA
6. PARUWASE MAYUYU
7. PARUWASE MUBIMBI
8. PARUWASE MUTUMBA
9. PARUWASE RUGAZI
10. PAROISSE RUSHUBI
11. PAROISSE RUTONGO
IV. VICARIAT DE MURAMVYA
1. PAROISSE BUKEYE
2. PAROISSE BUKWAVU
3. PAROISSE BUZIRACANDA
4. PAROISSE KIGANDA
5. PAROISSE KIVOGA
6. PAROISSE MUNANIRA
7. PAROISSE MURAMVYA
8. PAROISSE RYARUSERA
9. PAROISSE GASURA
Soirée culturelle du 17 Novembre 2019 dans la Paroisse St-Augustin de Buyenzi _ 14/11/2019
Soirée culturelle du 17 Novembre 2019 dans la Paroisse St-Augustin de Buyenzi
À genoux pour la paix, le geste saisisant du Pape François aux pieds des Leaders du Soudan du Sud
MATCH BURUNDI VS GABON DES ÉLIMINATOIRES POUR LA CAN-2019: LES GRANDS MOMENTS
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura (26 Myandagaro-1 Nyakanga 2019)_05/09/2019
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura (26 Myandagaro-1 Nyakanga 2019)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(16-18 Myandagaro 2019)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ( 5-15 Myandagaro 2019)
Poser une question
Faites un don
Aidez le Diocèse
Autres sites
664 Visiteurs en ligne
Date de publication: 15/1/2019180 Vues Publié par : Webmaster du CEDICOM
Abakristu bo mu Gatumba bararonse akaryo kisanzuye k'ukuramukanya n'Umwungere wabo, na rirya bwari ubwa mbere agendereye iyo Paruwase kuva ashinzwe amabanga yo kuyobora Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
Kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 13 Nzero 2019, Paruwase yitiriwe umweranda Francisco Xaveri yo mu Gatumba yari iramukanye akanyamuneza ko kwakira Umwungere Mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, Nyenicubahiro Musenyeri Gerevazi BANSHIMIYUBUSA. Urugendo rwiwe rwatangujwe n'Inkuka y'imisa yaherejwe na we mu kwifatanya n'abakristu bo mu Gatumba, ikaba yatanguye isaha zine n'igice zo mu gatondo, irongowe n'uwo mwepiskopi nyene, ari kumwe n'abasaserdoti barangurira ubutumwa muri iyo Paruwase, Patiri Jacques NDAYISENGA (Patiri mukuru), na Patiri François NTAGAHORAHO (Vicaire ajejwe gutunganya ivy'ubutunzi).

Muri iyo Misa, Musenyeri Gerevazi BANSHIMIYUBUSA yaratanze insiguro y'ibisomwa vyeranda vyasomwe kuri uwo musi, aho yashimikiye ahanini kw'ibatisimu ya Yezu, be n'icatumye Yezu Kristu Umwana w'Imana abatizwa. yabisiguye ati: "Ni ikimenyetso c'uko Yezu azopfa, agahambwa, hanyuma akazozuka".

Inkuka y'imisa igiye kurangira, Musenyeri Gerevazi BANSHIMIYUBUSA yarasiguriye kandi abakristu bo mu Gatumba ikimenyetso aheruka kugabana n'ukwambikwa, "Icatabugabo" ("Pallium" mu rurimi rw'igifaransa n'ikilatini). Yasiguye ko Icatabugabo ari ikimenyetso kiranga umwungere mukuru ashinzwe kurongora intara z'ubutumwa y'Ekleziya. Yaranasiguye ico ari co intara y'ubutumwa. Ku bimwerekeye, ngo intara y'ubutumwa aherutse gushingwa ikaba igizwe na Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, Diyoseze Bubanza na Diyoseze Bururi, akaba rero ari na we akuriye abepiskopi barongoye izo Diyoseze.

Inkuka y'imisa yarangiye igihe c'isaha zitandatu n'igice, hanyuma abakristu baca baronka akaryo kisanzuye k'ukuza kuramukanya n'Umwungere wabo, na rirya bwari ubwa mbere agendereye iyo Paruwase kuva ashinzwe ayo mabanga yo kuyobora Diyoseze Nkuru ya Bujumbura. Mbere benshi muri bo baranavuze ko ryari irya mbere bamubonye amaso mu yandi, bikaba vyaragaragara rero ko bamufitiye igishika cinshi cane, banamwereka n'akanyamuneza k'ukumwigina.

Ni na ho mbere haciye hanakurikira agatutu, kakaba kabereye mu kigo c'abasaserdoti. Hano ni na ho hanavugiwe amajambo menshi y'uwo musi. Inyuma y'uguteramana n'abakristu bo mu Gatumba umwanya utari muto, Umwungere wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, n'umunezero mwinshi w'ukuntu bamwakiriye neza, akaba yarabemereye ko azogaruka kandi no hanyuma, atari uko aje mu Misa vyonyene, ahubwo na cane cane aje kumarana imisi n'abakristu ngo bayage ikiri ku mutima, bafise umwanya ukwiye!

Tubamenyeshe ko ivyo birori vyasozerewe n'umuhezagiro, abaja kure barataha, na bo abatihuta bobo baca babandanya biteramira, babandanya biginana, bongera binovora ivyiza vy'iteka Imana yari ihejeje kubatera mu kubarungikira Umwungere wabo ngo ateramane n'ubusho bwiwe.

Alain-Berthin IRAKOZE et Antoinette BATUNGWANAYO
Commentaires
Nom et Prénom
E-mail
Votre commentaire
Saisissez le code suivant16996052954520
Faites un don
Aidez le Diocèse
Gatumba
Le lundi de l'Ange, fête au bord lac 201806/04/2018 | 96 Vues | Abbé Dieudonné NIYIBIZI ....
Archevêque
Gatumba
Le lundi de l'Ange, fête au bord lac06/04/2018 | 323 Vues | Abbé Dieudonné NIYIBIZI C'est au bord du lac, à la plage, novices, jeunes frères et soeurs, les maîtres et maîtresses des novices, les vétérans, prêtres de tous les vicariats autour du Pasteur comme pour répondre à l'invitat....
HORAIRE DES MESSESWEB TVWEB RADIO
Messes Dominicales et Adoration
I. VICARIAT DE SAINT MICHEL
1. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
2. PAROISSE SAINT MICHEL
3. PAROISSE BUYENZI
4. PAROISSE KANYOSHA
5. PAROISSE KININDO
6. PAROISSE MUSAGA
7. PAROISSE NYAKABIGA
8. PAROISSE RUZIBA
9. PAROISSE MUTANGA SUD
II. VICARIAT DE GIHOSHA
1. PAROISSE GIHOSHA
2. PAROISSE BUTERERE
3. PAROISSE GATUMBA
4. PAROISSE KAMENGE
5. PAROISSE KINAMA
6. PAROISSE NGAGARA
AUMONERIES ET CHAPELLES
1. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
2. AUMONERIE DE LA POLICE
3. CENTRE JEUNES KAMENGE
4. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
4. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
III. VICARIAT DE BUHONGA
1. PARUWASE BUHONGA
2. PARUWASE JENDA
3. PARUWASE KARINZI
4. PARUWASE MAGARA
5. PARUWASE MATARA
6. PARUWASE MAYUYU
7. PARUWASE MUBIMBI
8. PARUWASE MUTUMBA
9. PARUWASE RUGAZI
10. PAROISSE RUSHUBI
11. PAROISSE RUTONGO
IV. VICARIAT DE MURAMVYA
1. PAROISSE BUKEYE
2. PAROISSE BUKWAVU
3. PAROISSE BUZIRACANDA
4. PAROISSE KIGANDA
5. PAROISSE KIVOGA
6. PAROISSE MUNANIRA
7. PAROISSE MURAMVYA
8. PAROISSE RYARUSERA
9. PAROISSE GASURA
Soirée culturelle du 17 Novembre 2019 dans la Paroisse St-Augustin de Buyenzi _ 14/11/2019
Soirée culturelle du 17 Novembre 2019 dans la Paroisse St-Augustin de Buyenzi
À genoux pour la paix, le geste saisisant du Pape François aux pieds des Leaders du Soudan du Sud
MATCH BURUNDI VS GABON DES ÉLIMINATOIRES POUR LA CAN-2019: LES GRANDS MOMENTS
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura (26 Myandagaro-1 Nyakanga 2019)_05/09/2019
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura (26 Myandagaro-1 Nyakanga 2019)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(16-18 Myandagaro 2019)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ( 5-15 Myandagaro 2019)
Poser une question
664 Visiteurs en ligne
Archidiocèse de Bujumbura
Gihosha
Tél : 22 23 14 76
Centre Diocésain de Communication
CEDICOM
B.P. 690 Bujumbura
Tél. : 22 22 05 00
E-mail : cedicom.buja@gmail.com
Newsletter

Rechercher
Suivez-nous sur :