Nyakabiga
17/8/2019 | Ababisomye 38Webmaster du CEDICOM
Igiteramo c'aho bwaca hahimbazwa umusi mukuru w'iyurizwa mw'ijuru rya Bikira Mar...
Ijambo ry'Imana
16/8/2019 | Ababisomye 42Webmaster du CEDICOM
«Nitugire umutima rugabo mu gusiganwa muri rwa rugamba tugenewe, duhanze amaso Y...
15/8/2019 | Ababisomye 24Webmaster du CEDICOM
Musenyeri Yohakimu NTAHONDEREYE yaboneyeho gusaba abakristu gukengurukira cane a...
15/8/2019 | Ababisomye 20Webmaster du CEDICOM
Abaserukiye abakristu b'abarundi mu gushikiriza igisabisho c'ukwishikana kuri Mu...
15/8/2019 | Ababisomye 16Webmaster du CEDICOM
Iyo Nkuka y'Imisa ikaba yitabwe n'abakristu isinzi bavuye mu mihingo itandukanye...
15/8/2019 | Ababisomye 67Webmaster du CEDICOM
Ko twabatijwe, turi intumwa, ntituri umurorerezi, nidukwire kw'isi yose, tumenye...
Kanyosha
14/8/2019 | Ababisomye 22Webmaster du CEDICOM
Ingendanyi 15 ni zo zagize indagano, harimwo abemerewe icese kwinjira muri uwo m...
Kinama
14/8/2019 | Ababisomye 39Webmaster du CEDICOM
Iryo hwaniro rifise icivugo kigira kiti: «Vyose ndabirekuriwe muri Kristu»...
Saint Michel
13/8/2019 | Ababisomye 35Webmaster du CEDICOM
Kari akanyamuneza kandi kuko hari abanovisi bagize indagano za mbere, n'abandi b...
Katedrale Regina Mundi
11/8/2019 | Ababisomye 26Webmaster du CEDICOM
Ni igisabisho c'imisi icenda (Neuvaine) catanguye ku wa kabiri igenekerezo rya 6...
Nyakabiga
11/8/2019 | Ababisomye 50Webmaster du CEDICOM
N'ubwo ico gisabisho kitari kimenyerewe muri Paruwase Mukiza Mweranda, abakristu...
Kinindo
9/8/2019 | Ababisomye 46Webmaster du CEDICOM
Uwo mugwi wavutse kw'igenekerezo rya 4 Ndamukiza 1994, utangujwe n'umutama Salva...
Buterere
9/8/2019 | Ababisomye 34Webmaster du CEDICOM
Ingoro y'Imana iriko yubakwa ni iyo kw'ishure tabariro rya Mubone, iyizosubirira...
Ijambo ry'Imana
9/8/2019 | Ababisomye 443Webmaster du CEDICOM
«Nimukenyere zigume, kandi amatara yanyu yame yaka»: Ivyo dusoma mu Njili nyeran...
Mutumba
7/8/2019 | Ababisomye 46Webmaster du CEDICOM
Yohani NTACUBAHIRO yari yavutse mu mwaka w'1921, akaba yitavye Imana ahitanywe n...
6/8/2019 | Ababisomye 45Webmaster du CEDICOM
Icivugo: «Rwaruka, nimureke gufata imigenzo y'iyi si» (Abaromani 12,2)...
Ubutumwa bw'abalayike
Nyakabiga
6/8/2019 | Ababisomye 40Webmaster du CEDICOM
Uwo mwiherero waranzwe n'uturirimbo be n'igisabisho c'ukuninahaza Imana, ariko n...
Imirwi y'itorwa
Saint Michel
4/8/2019 | Ababisomye 55Webmaster du CEDICOM
Karabaye n'akaryo kuri bamwe mu bafurere k'ukugira indagano zabo, abandi babiri ...
Ubutumwa bw'abalayike
4/8/2019 | Ababisomye 68Webmaster du CEDICOM
Yohani Mariya Viyane HASABAMAGARA ni we yatorewe kurongora umuhari w'abasaveri...
Buhonga
Mutumba
3/8/2019 | Ababisomye 26Webmaster du CEDICOM
Abaserukiye Paruwase uyu musi muri ico kibazo ni abana 5 basanzwe bari muri bata...
HORAIRE DES MESSESWEB TVWEB RADIO
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
#opmspecial2019 IJAMBO RYA NYAKWUBAHWA Pascal NYABENDA arongoye INAMA NSHINGAMATEKA _ 15/08/2019
#opmspecial2019 IJAMBO RYA NYAKWUBAHWA Pascal NYABENDA arongoye INAMA NSHINGAMATEKA
#opmspecial2019 IJAMBO RY'UMUKURU W'INAMA Y'ABEPISIKOPI KATOLIKA
AMEZI ATATU ADASANZWE YAHARIWE KUMENYESHA UBUTUMWA
IJAMBO RYO KWAKIRA ABASHITSI. Mgr Arch. Simon NTAMWANA
Ijambo rya Nyakubahwa Umushingamateka Pascal NYABENDA arongoye inama Nshingamateka yaserukiye leta y'i Burundi ku kirimba ca Bikira Mariya i Mugera kw'igenekerezo rya 15 Myandagaro 2019_15/08/2019
Ijambo rya Nyakubahwa Umushingamateka Pascal NYABENDA arongoye inama Nshingamateka yaserukiye leta y'i Burundi ku kirimba ca Bikira Mariya i Mugera kw'igenekerezo rya 15 Myandagaro 2019
Ijambo rya Nyenicubahiro Musenyeri Yohakimu NTAHONDEREYE, umukuru w'inama nkuru y'Abepiskopi Kalolika y'i Burundi yashikirije mu kwugurura amezi atatu adasanzwe yo kumenyesha inkuru nziza kw'isi yose, ku kirimba ca Bikira Mariya i Mugera kw'igenekerezo rya 15 Myandagaro 2019
Insiguro y'ijambo ry'Imana yatanzwe na Nyenicubahiro Musenyeri Simoni NTAMWANA ku kirimba ca Bikira Mariya i Mugera ( Igenekerezo rya 15 Myandagaro 2019)
HORAIRE DES MESSESWEB TVWEB RADIO
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
#opmspecial2019 IJAMBO RYA NYAKWUBAHWA Pascal NYABENDA arongoye INAMA NSHINGAMATEKA _ 15/08/2019
#opmspecial2019 IJAMBO RYA NYAKWUBAHWA Pascal NYABENDA arongoye INAMA NSHINGAMATEKA
#opmspecial2019 IJAMBO RY'UMUKURU W'INAMA Y'ABEPISIKOPI KATOLIKA
AMEZI ATATU ADASANZWE YAHARIWE KUMENYESHA UBUTUMWA
IJAMBO RYO KWAKIRA ABASHITSI. Mgr Arch. Simon NTAMWANA
Ijambo rya Nyakubahwa Umushingamateka Pascal NYABENDA arongoye inama Nshingamateka yaserukiye leta y'i Burundi ku kirimba ca Bikira Mariya i Mugera kw'igenekerezo rya 15 Myandagaro 2019_15/08/2019
Ijambo rya Nyakubahwa Umushingamateka Pascal NYABENDA arongoye inama Nshingamateka yaserukiye leta y'i Burundi ku kirimba ca Bikira Mariya i Mugera kw'igenekerezo rya 15 Myandagaro 2019
Ijambo rya Nyenicubahiro Musenyeri Yohakimu NTAHONDEREYE, umukuru w'inama nkuru y'Abepiskopi Kalolika y'i Burundi yashikirije mu kwugurura amezi atatu adasanzwe yo kumenyesha inkuru nziza kw'isi yose, ku kirimba ca Bikira Mariya i Mugera kw'igenekerezo rya 15 Myandagaro 2019
Insiguro y'ijambo ry'Imana yatanzwe na Nyenicubahiro Musenyeri Simoni NTAMWANA ku kirimba ca Bikira Mariya i Mugera ( Igenekerezo rya 15 Myandagaro 2019)
Baza ikibazo
Tanga
Ufashe Umuryango
Iyindi mirongo
Abari kumurongo : 15
Tanga
Ufashe Umuryango
Ekleziya y'i Bujumbura
Nyakabiga
Uko igisabisho c'ukwitegurira umusi mukuru w'iyurizwa mw'ijuru rya Bikira Mariya casozerewe muri Paruwase Nyakabiga17/8/2019 | Ababisomye 38 | Webmaster du CEDICOMIgiteramo c'aho bwaca hahimbazwa umusi mukuru w'iyurizwa mw'ijuru rya Bikira Mariya caranzwe n'inkuka ya misa, uguturira udupapuro abakristu bari banditseko ibisabisho vy'imitwaro yabo, be n'igisabish....
Ijambo ry'Imana
TWUMVIRIZE IJAMBO IMANA ITUYAGIYE > IDOMINIKA YA 20 - UMWAKA-C (NA Patiri Aloys CAMBARA)16/8/2019 | Ababisomye 42 | Webmaster du CEDICOM«Nitugire umutima rugabo mu gusiganwa muri rwa rugamba tugenewe, duhanze amaso Yezu»: Ivyo dusoma mw'ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi (Heb.12,1-4)....
Mu majambo yashikirijwe n'abanyacubahiro harimwo n'iry'ukwugururwa icese ubutumwa bw'ukumenyesha Inkuru Nziza ku wabatijwe wese15/8/2019 | Ababisomye 24 | Webmaster du CEDICOMMusenyeri Yohakimu NTAHONDEREYE yaboneyeho gusaba abakristu gukengurukira cane abamisiyonari bamenyesheje Inkuru Nziza Abarundi, gushika n'aho biboneka ko kuva ku muzo wabo, ababatijwe bagiye baraba b....
Baza ikibazo
Abari kumurongo : 15
Archidiocèse y'i Bujumbura
Gihosha
Tél : 22 23 14 76
Centre Diocésain de Communication
CEDICOM
B.P. 690 Bujumbura
Tél. : 22 22 05 00
E-mail : cedicom.buja@gmail.com
Ronka amakuru

Rondera
Mwodukurikirana muciye kuri :