Muramvya
Munanira
28/9/2020 | Ababisomye 11Michel NIBITANGA
Ku busabe bw'ababa ku gacimbiri ka Buryohe, harabaye ibikorwa rusangi vyafashije...
Gihosha
Ngagara
18/9/2020 | Ababisomye 77Michel NIBITANGA
Umwe mu bahurikiye muri uwo mugwi, Yvan Ndayishimiye, yarashinze intahe y'ukuntu...
Mikaheli Mweranda
Nyakabiga
18/9/2020 | Ababisomye 113Michel NIBITANGA
Abakorezi bashasha bashika mirongo ine (40) bahezagiwe ni abari bamaze amezi are...
Mikaheli Mweranda
Nyakabiga
18/9/2020 | Ababisomye 116Michel NIBITANGA
Umushingahe Eliya aserukira iyo mibibano 7 yo mw'i Jabe yarakengukiye Patiri muk...
Iterambere na Karitasi
18/9/2020 | Ababisomye 34Michel NIBITANGA
Patiri Anicet Shumbusho yamenyesheje ko ashimye ubwo butumwa ashinzwe, mbere ko ...
Abasaserdoti bacu
17/9/2020 | Ababisomye 128Michel NIBITANGA
Abasaserdoti ba Diyoseze Nkuru ya Bujumbura barungitswe mu butumwa, haba mu bisa...
Imirwi y'itorwa
Katedrale Regina Mundi
16/9/2020 | Ababisomye 190Michel NIBITANGA
Inkuka y'imisa yari irongowe na Nyenicubahiro Musenyeri Evariste Ngoyagoye, ibir...
Mikaheli Mweranda
Saint Michel
16/9/2020 | Ababisomye 102Michel NIBITANGA
Umushingantahe Damien Fyiroko ni we yatorewe kuba Umukuru w'Inama Nkuru ya Paruw...
Umwepiskopi
16/9/2020 | Ababisomye 44Michel NIBITANGA
Mumusabire ngo Imana yatanguje iciza muri we, icuhire!...
Burundi
15/9/2020 | Ababisomye 91Michel NIBITANGA
Ku civugo ngenderwako «Ukugendera "Laudato Si" nk'abarinzi b'ukuri b'ivyaremwe»...
Inyigisho
15/9/2020 | Ababisomye 2730Michel NIBITANGA
Hari uworeka kubabara hamwe na Nyina w'Umukama wacu Yezu Kristu mu kumwihweza ab...
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
11/9/2020 | Ababisomye 260Michel NIBITANGA
Umwe mu bayobozi bo mu mashure twashoboye kugendera, Juvénale Niyongabo, Umuyobo...
Mikaheli Mweranda
Nyakabiga
10/9/2020 | Ababisomye 94Michel NIBITANGA
Igisabisho c'ishapule ni co cuguruye ivyo bikorwa, hakurikira igisabisho c'ukuni...
Gihosha
Gihosha
10/9/2020 | Ababisomye 26Michel NIBITANGA
Mu mivukano mito mito ni ho imiryango ikomerera (Patiri Jules Tchissambo, Patiri...
Mikaheli Mweranda
Nyakabiga
9/9/2020 | Ababisomye 127Michel NIBITANGA
Patiri Vincent Bigirimana aje gukorera mu ngata Patiri Ernest Nzisabira mu butum...
Gihosha
Katedrale Regina Mundi
8/9/2020 | Ababisomye 2270Michel NIBITANGA
Abarungitswe mu butumwa bazotangura icese ku w'Imana igenekerezo rya 13 Nyakanga...
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
8/9/2020 | Ababisomye 269Michel NIBITANGA
Bahejeje kwinonora imitsi, bahuriye hamwe ngo bavugane ukuntu mu kiringo isenger...
Imihari n'imigwi y'ubutumwa
5/9/2020 | Ababisomye 136Michel NIBITANGA
Ku civugo kigira kiti: «Umutima wanje uriteguye Mana, ngira ndirimbe ishemezo, n...
Muramvya
Munanira
3/9/2020 | Ababisomye 58Michel NIBITANGA
Patiri Yohani Mariya Vyukusenge yaherejwe imisa, yarabipfurije umubano mwiza no ...
Mikaheli Mweranda
Kinindo
3/9/2020 | Ababisomye 106Michel NIBITANGA
Patiri Ezechiel Bashingwa, ajejwe imihari n'imigwi y'ubutumwa muri Paruwase, yam...
WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
( 14-20 Nyakanga 2020)_23/09/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
( 14-20 Nyakanga 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(7-13 Nyakanga 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura (31 Myandagaro-6 Nyakanga 2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuvaigenekerezo rya 7 - 13 Nyakanga 2020 _ 21/09/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuvaigenekerezo rya 7 - 13 Nyakanga 2020
AMAKURU YA DIYOSEZE NKURU YA BUJUMBURA 30 MYANDAGARO 06 NYAKANGA 2020
AMAKURU YA DIYOSEZE NKURU YA BUJUMBURA 24 30 MYANDAGARO 2020
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
( 14-20 Nyakanga 2020)_23/09/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
( 14-20 Nyakanga 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(7-13 Nyakanga 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura (31 Myandagaro-6 Nyakanga 2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuvaigenekerezo rya 7 - 13 Nyakanga 2020 _ 21/09/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuvaigenekerezo rya 7 - 13 Nyakanga 2020
AMAKURU YA DIYOSEZE NKURU YA BUJUMBURA 30 MYANDAGARO 06 NYAKANGA 2020
AMAKURU YA DIYOSEZE NKURU YA BUJUMBURA 24 30 MYANDAGARO 2020
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Baza ikibazo


Aleluya, aleluya.  


Uragahezagirwa, Mana Data, Mukama w'ijuru n'isi, 
kuko wamenyesheje abatobato ibitangaza vy'Ubwami bwawe. 


Aleluya. 


Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Luka (9, 46-50)


Muri irya misi, sinzi ingene abigishwa badutse bibaza ku mutima wabo umukuru muri bo. Yezu abonye ivyo biyumvira, arakura akana agahagarika iruhande yiwe, ababwira ati: «Umuntu wese yakiriza yompi aka kana ku bwanje, ni je aba yakirije yompi; na we uwunyakirije yompi, aba yakirije yompi uwantumye. Nka ko, uwusanzwe ari we mutomuto muri mwebwe mwese, uwo ni we mukuru.»
Yohani aramubarira ati: «Mwigisha, twabonye umuntu yirukana amashetani kw'izina ryawe, turaheza dushaka kubimubuza, kuko atari uwo muri twebwe tukugendanira.» Yezu na we aramwishura ati: «Ntimube mukimubuza! Uwutabakeba aba ari kumwe namwe.» 


Tanga
Ufashe Umuryango
Iyindi mirongo
Abari kumurongo : 27
Tanga
Ufashe Umuryango
Ekleziya y'i Bujumbura
Munanira
Abenegihugu bo ku mutumba wa Cumba ca Rutegama bahagurukiye gutunganya neza agasagara kabo28/9/2020 | Ababisomye 11 | Michel NIBITANGAKu busabe bw'ababa ku gacimbiri ka Buryohe, harabaye ibikorwa rusangi vyafashije guca amabarabara y'imigenderanire, kuko bivugwa ko hari abahora batata bapfuye aho baca, maze bigatuma ubumwe butosekar....
Ngagara
Inyuma y'inyigisho zatanzwe n'abanaguwe muri Mutima Mweranda bo muri Paruwase Ngagara, imisa y'ugusabira abarwayi18/9/2020 | Ababisomye 77 | Michel NIBITANGAUmwe mu bahurikiye muri uwo mugwi, Yvan Ndayishimiye, yarashinze intahe y'ukuntu Yezu yakijije abari bafise ibibazo bitandukanye, ivyo akaba yabivuze yisunze ukuntu yiboneye abarwayi benshi bakize, n'....
Nyakabiga
Kw'isabukuru y'imyaka 28 ku bakorezi bo mu Nyakabiga, akaryo k'uguhezagira abakorezi 40 bashasha18/9/2020 | Ababisomye 113 | Michel NIBITANGAAbakorezi bashasha bashika mirongo ine (40) bahezagiwe ni abari bamaze amezi arenga abiri bakurikira inyigisho zijanye n'ubutumwa bwabo....


Aleluya, aleluya.  


Uragahezagirwa, Mana Data, Mukama w'ijuru n'isi, 
kuko wamenyesheje abatobato ibitangaza vy'Ubwami bwawe. 


Aleluya. 


Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Luka (9, 46-50)


Muri irya misi, sinzi ingene abigishwa badutse bibaza ku mutima wabo umukuru muri bo. Yezu abonye ivyo biyumvira, arakura akana agahagarika iruhande yiwe, ababwira ati: «Umuntu wese yakiriza yompi aka kana ku bwanje, ni je aba yakirije yompi; na we uwunyakirije yompi, aba yakirije yompi uwantumye. Nka ko, uwusanzwe ari we mutomuto muri mwebwe mwese, uwo ni we mukuru.»
Yohani aramubarira ati: «Mwigisha, twabonye umuntu yirukana amashetani kw'izina ryawe, turaheza dushaka kubimubuza, kuko atari uwo muri twebwe tukugendanira.» Yezu na we aramwishura ati: «Ntimube mukimubuza! Uwutabakeba aba ari kumwe namwe.» 


Baza ikibazo
Abari kumurongo : 27
Archidiocèse y'i Bujumbura
Gihosha
Tél : 22 23 14 76
Centre Diocésain de Communication
CEDICOM
B.P. 690 Bujumbura
Tél. : 22 22 05 00
E-mail : cedicom.buja@gmail.com
Ronka amakuru

Rondera
Mwodukurikirana muciye kuri :