WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)_05/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(20-26 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020 _ 03/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020
Ijambo ry'Umushikiranganji wa mbere CPG Alain Guillaume BUNYONI, Paroisse RUGAZI, 18/07/2020
Paroisse Kamenge yaratunganije HARAMBE (Twubake Paroisse yacu)
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Baza ikibazo

Ivyo dusoma mw'Ikete rya kabiri ry'Umutumwa Petero (1, 16-19)


Iryo jwi twararyumvise rivuye mw'ijuru


Bakunzi banje,
Erega, hamwe twabamenyesha ububasha hamwe n'amaza y'Umukama wacu Yezu Kristu, ntitwakurikiye imigani yarementanijwe n'incabwenge, ni uko twiboneye imbonankubone inganji yiwe. Nka ko, yahawe n'Imana Se iteka n'ubuninahazwa, hamwe ijwi ry'ubuninahazwa bw'agahore rigiriye riti: «Uyu ni Umwananje nyagukundwa, ni We ampimbara.» Iryo jwi twararyumvise rivuye mw'ijuru hamwe twari kumwe na We kuri wa musozi mweranda.


Tanga
Ufashe Umuryango
Iyindi mirongo
Abari kumurongo : 25
Itariki: 29/11/2019Ababisomye 580 Vyamenyekanishijwe na : Michel NIBITANGA
Urugendo rw'ukwigina uwo Mwami rwatanguye igihe c'isaha zine n'iminota icumi n'itanu, hanyuma igisabisho c'Inkuka ya Misa giherezwa na Patiri Prosper BIGIRIMANA ajejwe imihari n'imigwi y'ubutumwa, kumwe na Patiri Egide NZEYIMANA aba muri Procure ya Paruwase
  Kuw'Imana igenekerezo rya 24 Munyonyo 2019, muri Ekleziya yose aho iri kw'isi harahimbajwe umusi mukuru cane wa Kristu Uwami, muri Paruwase Mikaheli Mweranda rero kakaba kari akanyamuneza kadasanzwe, aho abahurikiye mu mihari n'imigwi y'ubutumwa, bari kumwe n'abakritsu isinzi, bari basidukanye n'iyonka baje kuninahaza uwo Mwami w'abami. Urugendo rw'ukwigina uwo Mwami rwatanguye igihe c'isaha zine n'iminota icumi n'itanu zo mu gatondo (10h15), hanyuma igisabisho c'Inkuka ya Misa kiraherezwa na Patiri Prosper BIGIRIMANA ajejwe imihari n'imigwi y'ubutumwa, kumwe na Patiri Egide NZEYIMANA aba muri Procure ya Paruwase.

Urwo rugendo rwavuye kuri Paruwase, ruca kuri Avenue de la Mission, rumanukana kuri Boulevard de l'UPRONA, rukatira kuri Chaussée du Peuple Murundi, rudugana kuri Avenue de l'Université, hanyuma rukatira kuri Avenue de la Mission, rugagaruka kw'isegero, rukaba rwamaze hafi isaha, kuko rwarangiye kw'isaha zitanu n'iminota mirongo itanu (11h50), inkuka ya misa na yo ibona gutangura. Umusaseredoti yarongoye iyo misa, mu nsiguro y'ijambo ry'Imana, yisunze ibisomwa vy'uyo musi mukuru. Muri iyo Nkuka ya Misa kandi hari n'abana bato bashika kuri indwi barose ibatisimu, bayisabiwe n'abavyeyi babo. 
  
  Inyuma y'imisa, ibirori vyabandanyirije mu nzu y'imanza ya Paruwase, bikaba vyaranzwe n'intambo, imvyino, ibikino, n'indirimbo birasamirana, higinwa Kristu Umwami akura abandi bami. Amajamo na yo nyene yarahanahanwe ku mpande zose. Jean Claude MANIRAMBONA, umukuru w'imihari n'imigwi y'ubutumwa, ni we yahaye ikaze abatumire bose bari bitavye urwo rubanza. Abandi bagiye barafata amajambo, nka bose bagaruka ku gahimbare k'umusi Mukuru wa Kristu Umwami. 

Urubanza rwasozerewe mu kanyamuneza ntangere k'umuvukano waranze abari barwitavye. Basozereye bagabana umuhezagiro w'umusaserdoti Prosper BIGIRIMANA, asanze ajejwe imihari n'imigwi y'uburumwa muri Paruwase Mikaheli Mweranda. 

Claver KAYOYA, Paruwase Mikaheli Mweranda   
Ivyiyumviro
Amazina
E-mail
Iciyumviro canyu
Andika igiharuro gikurikira4121176752000
Tanga
Ufashe Umuryango
Ubuzima bwihevyi
Saint Michel
Umuryango w'Abafurera bene Paulo waraye wironkeye umusaserdoti yatiwe, abanovise icenda na bo baragira indagano za mbere27/7/2020 | Ababisomye 110 | Michel NIBITANGA Kuri uwo musi, Abanovise icenda ni bo basabiwe n'umukuru w'umuryango w'abafurera bene Paulo ngo bashikirije indagano zabo za mbere zabinjije bwegu mu bafurera bo muri uwo muryango, n'uwundi mufurera u....
Abadiyakoni
Saint Michel
Paruwase Mikaheli Mweranda ni yo yahimbarijwemwo umugirwa w'ukurahira kw'abo bwaca batirwa mu busaserdoti n'ubuniyakoni22/7/2020 | Ababisomye 117 | Michel NIBITANGA Umwe umwe wese muri abo bari baje mu mugirwa wabo w'ukurahira yarashikirijeindagano ziwe imbere y'intumwa y'Umwepiskopi Mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, maze uwuhejeje wese agaca abiterako umuko....
Ubutumwa bw'abalayike
Saint Michel
Umugirwa w'ukurungika icese mu butumwa : urwaruka rwo mu mivukano rwahagurutse mu gukwiza hose inkuru nziza10/7/2020 | Ababisomye 132 | Michel NIBITANGA Urwo rwaruka rugiye kubera umuco uboneshereza abandi ngo kanatsinda ni na co civugo c'umuvukano wabo,rugiye kandi guhimiriza n'urundi rwaruka kuko nirwo rugifise inguvu nyishi zoshobora guteza imbere ....
Mikaheli Mweranda
Saint Michel
Umusi mukuru witiriwe abamaratiri ba Uganda warahimbajwe muri Paruwase Mikaheli Mweranda29/6/2020 | Ababisomye 133 | Michel NIBITANGA «N'aho wotunga vyinshi, ariko bitarimwo ubutungane, biba ari ivy'ubusa, kuko ibintu birahera; ariko gutunga ivyo dukuye mu butungane bituma tubaho mu kanyamuneza!» (Insiguro yatanzwe na Patiri Yeremiy....
Mikaheli Mweranda
Saint Michel
Muri Paruruwase Mikaheli Mweranda, ku musi mukuru w'Isakramentu Ryeranda umukristu yarashinze intahe ko Yezu yamukijije17/6/2020 | Ababisomye 205 | Michel NIBITANGA Uwo mukristu yashingiye intahe Yezu, yavuze ko yakize ku bw'igitangaro ca Yezu mw'Isakramentu ry'Ukaristiya cabaye ku musi mukuru w'Isakramentu Ryeranda wo mu mwaka uheze wa 2019, haraheze umwaka wose....
WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)_05/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(20-26 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020 _ 03/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020
Ijambo ry'Umushikiranganji wa mbere CPG Alain Guillaume BUNYONI, Paroisse RUGAZI, 18/07/2020
Paroisse Kamenge yaratunganije HARAMBE (Twubake Paroisse yacu)
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA

Ivyo dusoma mw'Ikete rya kabiri ry'Umutumwa Petero (1, 16-19)


Iryo jwi twararyumvise rivuye mw'ijuru


Bakunzi banje,
Erega, hamwe twabamenyesha ububasha hamwe n'amaza y'Umukama wacu Yezu Kristu, ntitwakurikiye imigani yarementanijwe n'incabwenge, ni uko twiboneye imbonankubone inganji yiwe. Nka ko, yahawe n'Imana Se iteka n'ubuninahazwa, hamwe ijwi ry'ubuninahazwa bw'agahore rigiriye riti: «Uyu ni Umwananje nyagukundwa, ni We ampimbara.» Iryo jwi twararyumvise rivuye mw'ijuru hamwe twari kumwe na We kuri wa musozi mweranda.


Baza ikibazo
Abari kumurongo : 25
Archidiocèse y'i Bujumbura
Gihosha
Tél : 22 23 14 76
Centre Diocésain de Communication
CEDICOM
B.P. 690 Bujumbura
Tél. : 22 22 05 00
E-mail : cedicom.buja@gmail.com
Ronka amakuru

Rondera
Mwodukurikirana muciye kuri :