HORAIRE DES MESSESWEB TVWEB RADIO
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi _ 14/11/2019
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi
#opmspecial2019 IJAMBO RYA NYAKWUBAHWA Pascal NYABENDA arongoye INAMA NSHINGAMATEKA
#opmspecial2019 IJAMBO RY'UMUKURU W'INAMA Y'ABEPISIKOPI KATOLIKA
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Nzero 2020)_23/01/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Nzero 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(6-12 Nzero 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(30/12/2019 - 05/01/2020)
Baza ikibazo
Tanga
Ufashe Umuryango
Iyindi mirongo
Abari kumurongo : 49
Itariki: 29/11/2019Ababisomye 207 Vyamenyekanishijwe na : Webmaster du CEDICOM
Kabaye n'akaryo k'ukwinjira inzu nshasha y'imisi mikuru n'amanama bari bamaze imyaka ine bubaka
Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 24 Munyonyo muri Paruwase Mukiza Mweranda yo mu Nyakabiga barahimbaje umunsi mukuru wa Kristu Umwami, bongera binjira inzu nshasha y'imisi mikuru n'amanama bari bamaze imyaka ine bubaka. Ivyo birori vyari vyatewe iteka n'Umwepiskopi w'inararibonye wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, Musenyeri Evariste Nyoyagoye, akaba ari we yahereje inkuka ya misa, ari kumwe n'abandi basasereredoti baje kubashigikira

Mu nsiguro yiwe, Musenyeri Evariste Ngoyagoye yaribukuje igihe uwo munsi mukuru wa  Kristu Umwami watanguriye, ko watanguye mu mwaka w'1925, utangujwe na Papa Piyo-XXI, inyuma y'intambara yateranije ibihugu vyinshi vyo kw'isi.

Inkuka y'Imisa irangiye, ibirori vyabandanirije muri ya nzu y'amanama nshasha yinjiwe, aho Umwungere w'inararibonye yabanje kuyihezagira. Aheje kuyihezagira, baciye babandanya bakengurukira Umukama kuri uwo musi mukuru be no kuri iyo ngabire yabahaye, bongera barasangira n'inzimano. 

Mu majambo yavuzwe, hari nk'iry'umukuru w'inama nkuru ya Paroisse, Willy. Mw'ijambo ryiwe, akaba yarakengurukiye Imana, yongera akengurukira abakristu bose bo biyubakiye inzu bazohora bagiriramwo inama n'iminsi mikuru, kuko kare ngo bahora batoroherwa kuronka aho bakwirwa mu misi mikuru.

Uwundi yakengurutse ni Patiri mukuri wa Paruwase, Patiri Désire Ninahazimana. Yakengurutse cane ico gikorwa uko abakristu bagikoze. Ngo n'aho yasanze kigeze hagati, ngo yarabonye uko abakristu n'abakunzi ba Paruwase  bitanze. Yaboneyeho kwibutsa ko ibikorwa bitarangiye, ko mu minsi iri imbere bazotangura kwubaka uruzitiro rwa Paturuwase, kandi ko n'iyo nzu izobunganira mu kwubaka urwo ruzitiro.

N'Umwungere mukuru w'inararibonye yarakengurukiye abakristu bo mu Nyakabiga, yongera akengurukira n'abasaseredoti babagiye imbere, guhera kuri Patiri mukuru yari ahari igihe batangura kwubaka, Patiri Étienne Twagirumukiza, gushika ku wuhari ubu, Patiri Désire Ninahazimana. Yarakengurukiye n'abakristu bose ba Paruwase, arakenguruka n'ubutumire bamuhaye. Yasozereye atanga umuhezagiro.

Marie Chantal Nzeyimana, Paruwase Nyakabiga
Ivyiyunviro
Amazina
E-mail
Iciyunviro canyu
Andika igiharuro gikurikira82119464064000
Tanga
Ufashe Umuryango
Mikaheli Mweranda
Nyakabiga
Paruwase Nyakabiga mu Nkuka y'Imisa y'ugukengurukira Imana ku vyiza yabakoreye umwaka wose23/12/2019 | Ababisomye 1018 | Webmaster du CEDICOM Muri iyo Nkuka y'Imisa hariho abakristu bashinze intahe, bakengurukira Imana ku vyiza yabagiriye muri uyu mwaka, haraba kandi n'ukuninahaza Imana kuri bose, be n'ugusabira n'abarwaye....
Mikaheli Mweranda
Nyakabiga
Inyigisho nkomezakwemera zaranzwe muri Paruwase Nyakabiga ngo zifasha abakristu kwitegurira Noeli23/12/2019 | Ababisomye 135 | Webmaster du CEDICOM Patiri Louis Mbazumutima, yishimikije ijambo ry'Imana riri mu njili ntagatifu yanditswe na Luka (Luk.2:1-14)....
Mikaheli Mweranda
Nyakabiga
Itangwa ry'inyigisho itegurira abakristu kwinjira mu matora y'inama mpanuzwajambo nshasha ya Paruwase6/11/2019 | Ababisomye 235 | Webmaster du CEDICOM Ni mu ntumbero y'ugusubiriza inama mpanuzwajambo yahahora yimirije guheza ikiringo cayo, mu mpera z'uyu mwaka w'2019....
Ubutumwa bw'abalayike
Nyakabiga
Ubukengurutsi bw'abanaguwe muri muri Mutima Mweranda bashasha bo muri Paruwase Nyakabiga4/11/2019 | Ababisomye 265 | Webmaster du CEDICOM Igitigiri c'abanaguwe muri Mutima Mweranda ni abakristu bangana 169, imisore n'inkumi....
Ibiro Nshingwabutumwa
Nyakabiga
Isozerwa ry'amezi atatu adasanzwe y'ukuremesha ibikorwa vya Papa mu Burundi: igiteramo c'indirimbo kumwe n'imikangara y'Imana28/10/2019 | Ababisomye 1641 | Webmaster du CEDICOM Mu gusozera ayo mezi, mu biro ndemeshabutumwa vy'ibikorwa vya Papa OPM biteze ko umuco w'ukumenyesha Inkuru Nziza uzobandanya ukomera mu babatijwe bose, ubu ikigiye gukurikira kikaba ari ugukwiragiza ....
HORAIRE DES MESSESWEB TVWEB RADIO
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi _ 14/11/2019
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi
#opmspecial2019 IJAMBO RYA NYAKWUBAHWA Pascal NYABENDA arongoye INAMA NSHINGAMATEKA
#opmspecial2019 IJAMBO RY'UMUKURU W'INAMA Y'ABEPISIKOPI KATOLIKA
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Nzero 2020)_23/01/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Nzero 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(6-12 Nzero 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(30/12/2019 - 05/01/2020)
Baza ikibazo
Abari kumurongo : 49
Archidiocèse y'i Bujumbura
Gihosha
Tél : 22 23 14 76
Centre Diocésain de Communication
CEDICOM
B.P. 690 Bujumbura
Tél. : 22 22 05 00
E-mail : cedicom.buja@gmail.com
Ronka amakuru

Rondera
Mwodukurikirana muciye kuri :