Abasaserdoti bacu
Musaga
4/8/2020 | Ababisomye 99Michel NIBITANGA
Uwafashije abari muri iyo misa kuzirikana ijambo ry'Imana, ari we Patiri Égide N...
Mikaheli Mweranda
Nyakabiga
4/8/2020 | Ababisomye 134Michel NIBITANGA
Ayo matora yitabwe n'abakristu 52 bo muri iyo mivukano, kuri 84 bari bitezwe, ma...
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
30/7/2020 | Ababisomye 150Michel NIBITANGA
Uwo mwiherero witabwe na bamwe mu baririmbiramana bawo, ndetse na bamwe mu bakri...
Gihosha
Kamenge
30/7/2020 | Ababisomye 65Michel NIBITANGA
Karabaye n'akaryo k'ugushimira abo Paruwase ifata ko bitanze kurusha abandi mu f...
Abapolisi
Kanyosha
29/7/2020 | Ababisomye 2759Michel NIBITANGA
Dufatiye kw'itorwa ry'umwami Dawudi, mu muryango yari akengerewe, ariko Imana im...
Gihosha
Gihosha
29/7/2020 | Ababisomye 19Michel NIBITANGA
Intumbero yiyo ndwi kwari ugushira hamwe urwaruka kugira ruganire kuvyerekeye ub...
Ubuzima bwihevyi
Saint Michel
27/7/2020 | Ababisomye 110Michel NIBITANGA
Kuri uwo musi, Abanovise icenda ni bo basabiwe n'umukuru w'umuryango w'abafurera...
Muramvya
Munanira
27/7/2020 | Ababisomye 52Michel NIBITANGA
Ingo zubatse rukristu zifise itunga ryinyegeje muri zo. iyo rero izo ngo zirimen...
Muramvya
Gasura
27/7/2020 | Ababisomye 3345Michel NIBITANGA
Yabandanije avuga ko abakomejwe muri Mutima-Mweranda babwirizwa kuba akarorero k...
Muramvya
Munanira
24/7/2020 | Ababisomye 17Michel NIBITANGA
Inyifato ibereye yoranga umuririmbiramana ko ari kugendera ivyo turirimba, kwitw...
Imirwi y'itorwa
Kamenge
24/7/2020 | Ababisomye 57Michel NIBITANGA
Annonciate Nsengimana na Gerardine Inabatesi babakurikirana, ngo mu kubiyegereza...
Buhonga
Magara
23/7/2020 | Ababisomye 119Michel NIBITANGA
Bimwe mu vyo Abafashabutumwa bariko bafasha urwo rwaruka ni ukubigisha gutahura ...
Abadiyakoni
Saint Michel
22/7/2020 | Ababisomye 117Michel NIBITANGA
Umwe umwe wese muri abo bari baje mu mugirwa wabo w'ukurahira yarashikirijeindag...
CEDICOM
Gasura
22/7/2020 | Ababisomye 1058Michel NIBITANGA
Twese hamwe, twitange tutavunitse twiyubakire ingoro y'Imana, ico ni co civugo c...
Mikaheli Mweranda
Nyakabiga
22/7/2020 | Ababisomye 109Michel NIBITANGA
Inyigisho z'iyo ndwi zitangwa ku rwaruka rwo kuva ku myaka 12 gushika ku myaka 1...
Gihosha
Buterere
22/7/2020 | Ababisomye 63Michel NIBITANGA
Ivyo bikorwa bise izina ngo "Patronage" bifasha abana kugumana indero nziza ngo ...
Mikaheli Mweranda
Kanyosha
21/7/2020 | Ababisomye 163Michel NIBITANGA
Mu guhimbaza iyo sabukuru, aba SCOUTS 39 baragize indagano, ikitari kimenyerewe ...
Abasaserdoti bacu
Rugazi
20/7/2020 | Ababisomye 99Michel NIBITANGA
Musenyeri Gerevazi Banshimiyubusa yaravuze ko abo basaserdoti babaye abatumwa b'...
Buhonga
Mutumba
20/7/2020 | Ababisomye 42Michel NIBITANGA
Abarungitswe mu butumwa bararonkejwe ibimenyetso vy'ubutumwa, bigizwe n'igitabu ...
Mikaheli Mweranda
Musaga
20/7/2020 | Ababisomye 76Michel NIBITANGA
Imvo nyamukuru y'iryo hwaniro yari iy'ukwegeranya urwo rwaruka mu kururonsa inyi...
WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)_05/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(20-26 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020 _ 03/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020
Ijambo ry'Umushikiranganji wa mbere CPG Alain Guillaume BUNYONI, Paroisse RUGAZI, 18/07/2020
Paroisse Kamenge yaratunganije HARAMBE (Twubake Paroisse yacu)
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)_05/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(20-26 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020 _ 03/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020
Ijambo ry'Umushikiranganji wa mbere CPG Alain Guillaume BUNYONI, Paroisse RUGAZI, 18/07/2020
Paroisse Kamenge yaratunganije HARAMBE (Twubake Paroisse yacu)
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Baza ikibazo

Ivyo dusoma mw'Ikete rya kabiri ry'Umutumwa Petero (1, 16-19)


Iryo jwi twararyumvise rivuye mw'ijuru


Bakunzi banje,
Erega, hamwe twabamenyesha ububasha hamwe n'amaza y'Umukama wacu Yezu Kristu, ntitwakurikiye imigani yarementanijwe n'incabwenge, ni uko twiboneye imbonankubone inganji yiwe. Nka ko, yahawe n'Imana Se iteka n'ubuninahazwa, hamwe ijwi ry'ubuninahazwa bw'agahore rigiriye riti: «Uyu ni Umwananje nyagukundwa, ni We ampimbara.» Iryo jwi twararyumvise rivuye mw'ijuru hamwe twari kumwe na We kuri wa musozi mweranda.


Tanga
Ufashe Umuryango
Iyindi mirongo
Abari kumurongo : 99
Tanga
Ufashe Umuryango
Ekleziya y'i Bujumbura
Musaga
Uko Patiri Yves Nkunzimana na Patiri Floribert Kaneza bahereje imisa y'umukwanguro4/8/2020 | Ababisomye 99 | Michel NIBITANGAUwafashije abari muri iyo misa kuzirikana ijambo ry'Imana, ari we Patiri Égide Nzeyimana, asanzwe na we avuka muri iyo Paruwase yo mu Gihosha, yaratekereye impanuro abo basaserdoti bashasha, abanje ku....
Nyakabiga
Paruwase Nyakabiga, Innocent Nkurunziza ni we yatowe ngo arongore imivukano y'urwaruka mu muryango w'abanaguwe muri Mutima-Mweranda4/8/2020 | Ababisomye 134 | Michel NIBITANGAAyo matora yitabwe n'abakristu 52 bo muri iyo mivukano, kuri 84 bari bitezwe, maze Innocent Nkurunziza aba ari we atorwa, abaye uwa mbere ku majwi 17, akurikirwa na Fleury Duval, icegera ciwe, yaronse....
Katedrale Regina Mundi
Umwiherero mu mugwi «Jeunesse Regina Mundi» w'abaririmbiramana bo muri Paruwase Katedrale Regina Mundi30/7/2020 | Ababisomye 150 | Michel NIBITANGAUwo mwiherero witabwe na bamwe mu baririmbiramana bawo, ndetse na bamwe mu bakristu b'iyo Paruwase nyene. Abo bitavye uwo mwiherero bari baherekejwe na Patiri Sugespe....

Ivyo dusoma mw'Ikete rya kabiri ry'Umutumwa Petero (1, 16-19)


Iryo jwi twararyumvise rivuye mw'ijuru


Bakunzi banje,
Erega, hamwe twabamenyesha ububasha hamwe n'amaza y'Umukama wacu Yezu Kristu, ntitwakurikiye imigani yarementanijwe n'incabwenge, ni uko twiboneye imbonankubone inganji yiwe. Nka ko, yahawe n'Imana Se iteka n'ubuninahazwa, hamwe ijwi ry'ubuninahazwa bw'agahore rigiriye riti: «Uyu ni Umwananje nyagukundwa, ni We ampimbara.» Iryo jwi twararyumvise rivuye mw'ijuru hamwe twari kumwe na We kuri wa musozi mweranda.


Baza ikibazo
Abari kumurongo : 99
Archidiocèse y'i Bujumbura
Gihosha
Tél : 22 23 14 76
Centre Diocésain de Communication
CEDICOM
B.P. 690 Bujumbura
Tél. : 22 22 05 00
E-mail : cedicom.buja@gmail.com
Ronka amakuru

Rondera
Mwodukurikirana muciye kuri :