WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)_05/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(20-26 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020 _ 03/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020
Ijambo ry'Umushikiranganji wa mbere CPG Alain Guillaume BUNYONI, Paroisse RUGAZI, 18/07/2020
Paroisse Kamenge yaratunganije HARAMBE (Twubake Paroisse yacu)
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Baza ikibazo

Ivyo dusoma mw'Ikete rya kabiri ry'Umutumwa Petero (1, 16-19)


Iryo jwi twararyumvise rivuye mw'ijuru


Bakunzi banje,
Erega, hamwe twabamenyesha ububasha hamwe n'amaza y'Umukama wacu Yezu Kristu, ntitwakurikiye imigani yarementanijwe n'incabwenge, ni uko twiboneye imbonankubone inganji yiwe. Nka ko, yahawe n'Imana Se iteka n'ubuninahazwa, hamwe ijwi ry'ubuninahazwa bw'agahore rigiriye riti: «Uyu ni Umwananje nyagukundwa, ni We ampimbara.» Iryo jwi twararyumvise rivuye mw'ijuru hamwe twari kumwe na We kuri wa musozi mweranda.


Tanga
Ufashe Umuryango
Iyindi mirongo
Abari kumurongo : 103
Tanga
Ufashe Umuryango
Gihosha
Buterere
Paruwase Buterere : Iyugururwa ry'ibikorwa vyo mu buruhuko bw'ici ku bana biga mu mashure mato mato22/7/2020 | Ababisomye 63 | Michel NIBITANGA Ivyo bikorwa bise izina ngo "Patronage" bifasha abana kugumana indero nziza ngo ntibatwarwe mu ngeso mbi mu gihe c'uburuhuko, ku civugo nyamukuru: «Wa musore we, ndategetse, haguruka!» Luka 7:14....
Ingo n'Imiryango
Buterere
Paruwase Buterere mu nyigisho kw'itandukaniro riri hagati y'urugo rukristu n'urutaronse isakramentu ry'ukwubaka rukristu16/7/2020 | Ababisomye 68 | Michel NIBITANGA Urugo rw'abacikiranye, ego rurabaho, ariko nk'ibindi biremwa vyose; gusa rubaho rudahezagiye (Patiri Pierre Nsengiyumva)....
Gihosha
Buterere
Abana biga ijambo ry'Imana bo mu Buterere mu mafungo y'ukwitegurira umusi mukuru wa Pasika2/4/2020 | Ababisomye 178 | Michel NIBITANGA Fratri Alexandre Majambere yatanze inyigisho y'intangamarara, yaramenyesheje abo bana inyifato bogira mw'Ikarema, n'ubwo bobo batisonzesha, na we Patiri Callixte Ukwitegetse akaba yabasavye kurangwa ....
Gihosha
Buterere
Paruwase Buterere: Umwiherero w'abahurikiye mu muryango Katolika w'abanaguwe muri Mutima-Mweranda11/3/2020 | Ababisomye 268 | Michel NIBITANGA Inyuma y'izo nyigisho, hakurikiye ugusabikanya mu migwi, bamwe bakaba barashikirije ivyabakozeko, hamwe n'ingingo bifatiye....
Gihosha
Buterere
Imyiteguro y'urubanza rw'iyugururwa n'ihezagirwa ry'ikirimba ca Bikira Mariya citiriwe «Mariya Umuserukizi w'abakristu» co mu Buterere11/1/2020 | Ababisomye 286 | Michel NIBITANGA Ivyizwe ku bw'integuro y'uwo munsi mukuru uzoba kw'igenekerezo rya 19 Nzero 2020 vyabaye ukugena abazoba bagize ibisata bitandukanye bizotunganya urwo rubanza, hamwe n'ibikorwa bazoba bajejwe....
WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)_05/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(20-26 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020 _ 03/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020
Ijambo ry'Umushikiranganji wa mbere CPG Alain Guillaume BUNYONI, Paroisse RUGAZI, 18/07/2020
Paroisse Kamenge yaratunganije HARAMBE (Twubake Paroisse yacu)
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA

Ivyo dusoma mw'Ikete rya kabiri ry'Umutumwa Petero (1, 16-19)


Iryo jwi twararyumvise rivuye mw'ijuru


Bakunzi banje,
Erega, hamwe twabamenyesha ububasha hamwe n'amaza y'Umukama wacu Yezu Kristu, ntitwakurikiye imigani yarementanijwe n'incabwenge, ni uko twiboneye imbonankubone inganji yiwe. Nka ko, yahawe n'Imana Se iteka n'ubuninahazwa, hamwe ijwi ry'ubuninahazwa bw'agahore rigiriye riti: «Uyu ni Umwananje nyagukundwa, ni We ampimbara.» Iryo jwi twararyumvise rivuye mw'ijuru hamwe twari kumwe na We kuri wa musozi mweranda.


Baza ikibazo
Abari kumurongo : 103
Archidiocèse y'i Bujumbura
Gihosha
Tél : 22 23 14 76
Centre Diocésain de Communication
CEDICOM
B.P. 690 Bujumbura
Tél. : 22 22 05 00
E-mail : cedicom.buja@gmail.com
Ronka amakuru

Rondera
Mwodukurikirana muciye kuri :