Ijambo ry'Imana
- IDOMINIKA YA 4 Y'IKAREMA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
YOZEFU MWERANDA, UMUKUNZI WA BIKIRA MARIYA
ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa kane
Ku wa gatanu
UMUSI MUKURU W'IBURWA RY'UMUKAMA
- IDOMINIKA YA 5 Y'IKAREMA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa mbere
Ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa kane
Ku wa gatanu
Ku wa gatandatu
- IDOMINIKA Y'IBISANDASANDA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa gatanu mweranda
Ku wa mbere
Ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa kane mweranda
Ku wa gatandatu mweranda
- UMUSI MUKURU WA PASIKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
KU WA MBERE
Ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa kane
ku wa gatanu
Ku wa gatandatu
- UMUSI MUKURU W'IKIGONGWE C'IMANA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
KU WA MBERE
Ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa kane
Ku wa gatanu
Ku wa gatandatu
Umwaka A IDOMINIKA YA 5 Y'IKAREMA